Giuseppe Ficara 29 luglio 2000;
photo Milani/Pezzoli